Slagboom_Echo.inddEcho  (Atlas-Contact, 2011)

Dat de mogelijkheden voor prenataal onderzoek zich steeds verder uitbreiden blijft niet zonder gevolgen: sinds iedere zwangere in Nederland een twintigwekenecho krijgt aangeboden, is het aantal zwangerschapsafbrekingen na constatering van bijvoorbeeld een open ruggetje bijna verdubbeld. In het najaar van 2005 werden Maarten Slagboom en zijn vrouw voor de keuze gesteld of zij de zwangerschap wilden voortzetten toen bleek dat hun kind meervoudig gehandicapt geboren zou worden. De zwangerschap werd afgebroken, maar de vragen bleven. Naast de vraag ‘Heb ik er goed aan gedaan?’ rezen de vragen wie en wat nu eigenlijk invloed uitoefenen op het hebben van die keuze, en wat de gevolgen ervan zijn.

Maarten Slagboom interviewt in dit boek artsen, politici, wetenschappers en andere betrokkenen, en hij beschrijft zijn persoonlijke ervaringen. Hij legt bloot hoe het samenspel van voortschrijdende technologie, politieke compromissen en overtuigingen van medisch specialisten en ethici steeds meer ouders voor genadeloos ingewikkelde dilemma’s plaatst. Echo is daarnaast de weerslag van een zoektocht naar antwoorden op vragen die pas echt gesteld worden als ze onontkoombaar zijn.

De pers over Echo

‘Aangrijpend en informatief.’  –    Frederiek Weeda in NRC Handelsblad

‘Toonaangevend.’  –  Veerle Beel in De Standaard

‘Een indringend en belangwekkend boek.’  –  Geerdt Magiels in Artsenkrant

‘Een absolute aanrader voor artsen die te maken hebben met patiënten die voor een dergelijk dilemma staan.’  –  Evert Pronk in Medisch Contact

‘Met Echo heeft Slagboom niet alleen een klein monument geschreven voor een mensje dat nooit het daglicht zag, maar ook voor zichzelf. En misschien wel voor eenieder die niet slechts nieuwsgierig is, maar zelf meemaakt wat hier wordt aangeraakt.’  –  Stephan Wetzels op 8WEEKLY

‘Een mooi evenwichtig boek, sterk aanbevolen.’  –  Joost Zaat in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

‘Een ethische thriller. Eén grote ode aan de twijfel.’  –  Geerdt Magiels in boekbespreking op Radio 1, België

‘Zijn boek neemt de lezer mee langs tal van ontwikkelingen die ons hebben gebracht waar we nu zijn.’  –  Martine Boelsma in Algemeen Dagblad

‘Roerend, informatief, gebalanceerd. Must-read.’  –  Martijn Klem, BOSK