De Hokjesman onderzoekt de codes, de aannames en de omgangsvormen binnen de milieubeweging, die het woord duurzaamheid al hoog in het vaandel had voor het gemeengoed werd. Al bijna een halve eeuw is het voor de duurzamen ‘vijf voor twaalf’. Hoe voelt dat? Wie zijn de voortrekkers de beweging en wat bezielt ze? Wat zijn de taboes? Mogen ze het vliegtuig nemen? Mogen ze zich  voortplanten? En hoe moeten de duurzamen verder nu hun gedachtegoed mainstream lijkt te zijn geworden?